วิถีแห่งกางเขน-โคลอสเซียม

โคลอสเซียมได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ โคลอสเซียม (Colosseum) นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของเวสปาเรียน จักรพรรดิโรม พระองค์เริ่มครองราชย์ในปี ค.ศ. 69 และด้วยความต้องการที่จะหล่อหลอมราชวงศ์ขึ้นใหม่สำหรับตระกูลของพระองค์ จึงริเริ่มการก่อสร้าง Mega Project ขึ้น และโคลอสเซียม ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นและนี่ทำให้โคลอสเซียมเป็นสนามกีฬาของโรมที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดเท่าที่มีการสร้างขึ้น ด้วยทรัพย์สินตั้งแต่โต๊ะไปจนถึงเชิงเทียนทองคำแท้ที่โรมปล้นมาจากการยึดพระวิหารที่เยรูซาเลม และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 80 เพื่อใช้แทนสนามกีฬาไม้ซึ่งถูกเผาไปในรัชสมัยของ จักรพรรดิเนโร

โคลอสเซียมนั้นปัจจุบันเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปี

แม้ว่าบางส่วนถูกทำลายเพราะความเสียหายที่เกิดจากการเกิดแผ่นดินไหวและหินโจรโคลีเซียมยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของจักรวรรดิโรม มันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่สุดของกรุงโรมและยังมีการเชื่อมโยงไปยังคริสตจักรโรมันคาทอลิกเป็นแต่ละศุกร์สมเด็จพระสันตะปาปานำคบเพลิง “วิถีแห่งกางเขน” ขบวนที่เริ่มต้นในพื้นที่รอบ ๆ โคลีเซียมโคลีเซียมนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรากฎในรุ่นอิตาเลี่ยนของยูโรเหรียญห้าร้อย โคลีเซียม ของโคลีเซียมละตินชื่อเดิม คือ Amphitheatrum Flavium มักจะเป็น anglicized Flavian Amphitheater อาคารที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิของราชวงศ์ Flavian ตามรัชสมัยของเนโร